Stredná odborná škola lesnícka - Tvrdošín
Múdrosť minulosti, poznatky prítomnosti a vzdelanie budúcnosti.

Projektové aktivity

Projektová činnosť v skratke 2002- 2021

.... PRACOVALI SME A PRACUJEME AJ NA PROJEKTOCH ...

 

 

ROK 2002

         

Výzva: Slovenská agentúra ţivotného prostredia

Názov: ŠTUDENTSKÁ KRAJINKOCHVÍĽA

Počet účastníkov: 3 žiaci

Grant: trojdenná exkurzia po opisovaných miestach

Finančne podporované: Veľvyslanectvo Veľkej Británie v Bratislave – Know How Found

 

ROK 2005

 

Výzva: SAAIC Bratislava – Slovenská agentúra pre medzinárodnú spoluprácu pre celoživotné vzdelávanie žiakov a dospelých

Program: mobilitný projekt z programu Leonardo da Vinci – stáž žiakov

Názov: LESNÍCKE ČINNOSTI V CHRÁNENÝCH ÚZEMIACH

Počet účastníkov: 12 žiakov 2 sprevádzajúce osoby

Krajina: Poľsko

Partner: Babiogórsky park narodowy Zawoja

 

 

ROK 2006

 

Výzva: SAAIC Bratislava – Slovenská agentúra pre medzinárodnú spoluprácu pre celoživotné vzdelávanie žiakov a dospelých

Program: mobilitný projekt z programu Leonardo da Vinci – stáž žiakov

Názov: ĽUDIA, LESY A TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ

Počet účastníkov: 12 žiakov 2 sprevádzajúce osoby

Počet turnusov: 1

Krajina: Poľsko

Partner: Babiogórsky park narodowy zawoja

 

 

ROK 2007

 

Výzva: SAAIC Bratislava – Slovenská agentúra pre medzinárodnú spoluprácu pre celoživotné vzdelávanie žiakov a dospelých

Program: mobilitný projekt z programu Leonardo da Vinci – stáž žiakov

Názov: ROZVÍJANIE PROFESIJNÝCH ZRUČNOSTÍ ŽIAKOV V PODMIENKACH KRAJÍN EU

Počet účastníkov: PL 1x - 12 žiakov 2 sprevádzajúce osoby; CZ 2x - 5 žiakov 1 sprevádzajúca osoba

Počet turnusov: PL 1x; CZ 2x

Krajina: Poľsko, Česká republika

Partner: Babiogórsky park narodowy Zawoja - Poľsko, Stredna škola lesnícka Harrachov – Česká republika

 

 

Výzva: SAAIC Bratislava – Slovenská agentúra pre medzinárodnú spoluprácu pre celoživotné vzdelávanie žiakov a dospelých

Program: mobilitný projekt z programu Leonardo da Vinci – stáž učiteľov

Názov: Výmena profesijných skúseností učiteľov odborných predmetov v lesníckych školách krajín EU.

Počet účastníkov: 4+4 učitelia

Krajina: Poľsko, CZ

Partner: Stredné odborné učilište Svoboda nad Úpou, Střední škola lesnická, Hejnice, příspěvková organizace pracovište Harrachov

 

 

 

 

ROK 2010

 

 

Výzva: SAAIC Bratislava – Slovenská agentúra pre medzinárodnú spoluprácu pre celoživotné vzdelávanie žiakov a dospelých

Program: mobilitný projekt z programu Leonardo da Vinci – stáž žiakov

Názov: „VÝCHOVA MLADEJ LESNÍCKEJ GENERÁCIE V ZMYSLE PRINCÍPOV TRVALO UDRŽATEĽNÉHO OBHOSPODAROVANIA LESOV V EURÓPE“

Počet účastníkov: PL 2x - 12 žiakov 2 sprevádzajúce osoby; CZ 2x - 4 žiakov 1 sprevádzajúca osoba

Počet turnusov: PL 2x; CZ 2x

Krajina: Poľsko, Česká republika

Partner: Babiogórsky park narodowy Zawoja, Integrovaná stredná škola Vysoké n/Jizerou, pracovište Harrachov, CZ

 

 

Výzva: SAAIC Bratislava – Slovenská agentúra pre medzinárodnú spoluprácu pre celoživotné vzdelávanie žiakov a dospelých

Program: mobilitný projekt z programu Leonardo da Vinci – stáž učiteľov

Názov: NADOBÚDANIE SKÚSENOSTI UČITEĽOV V ZMYSLE PRINCÍPOV TRVALO UDRŢATEĽNÉHO HOSPODÁRENIA V LESOCH EURÓPY

Počet účastníkov: 3+3 učitelia

Počet turnusov: 2

Krajina: Poľsko, CZ

Partner: Babiogórsky park narodowy zawoja, Střední škola lesnícka Bzenec – Česká republika

 

 

ROK 2012

 

 

Výzva: SAAIC Bratislava – Slovenská agentúra pre medzinárodnú spoluprácu pre celoživotné vzdelávanie žiakov a dospelých

Program: mobilitný projekt z programu Leonardo da Vinci – stáž žiakov

Názov: ROZVÍJANIE PROFESIJNÝCH ZRUČNOSTI ŽIAKOV V KRAJINÁCH EU

Počet účastníkov: PL 2x - 10 žiakov 2 sprevádzajúce osoby; CZ Vysoký n/Jizerou 2x - 4 ţiakov 1 sprevádzajúca osoba, CZ Bzenec - 2x - 8 žiakov 1 sprevádzajúca osoba

Partner: Babiogórsky park narodowy zawoja, Integrovaná stredná škola Vysoké n/Jizerou, CZ Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec

 

 

Výzva: SAAIC Bratislava – Slovenská agentúra pre medzinárodnú spoluprácu pre celoţivotné vzdelávanie žiakov a dospelých

Program: MOBILITNÝ PROJEKT Z PROGRAMU LEONARDO DA VINCI – STÁŽ UČITEĽOV

Názov: Nadobúdanie odborných skúsenosti učiteľov odborných predmetov v lesníckych školách v krajinách EU

Počet účastníkov: 3+3 učitelia

Počet turnusov: 2

Krajina: Poľsko, Česká republika

Partner: Technikum Leśne przy Zespole Szkół Zawodowych, Stary Sącz - Poľsko, Integrovaná stredná škola Vysoké n/Jizerou – Česká republika

 

 

ROK 2014- 15

 

ENVIROPROJEKT

Na tému biomasa- zelená masa okolo nás

 

ZVYŠOVANIE KOMPETENCIÍ A ZRUČNOSTI ŽIAKOV V ŠPECIÁLNYCH PODMIENKACH

Mobilita žiakov

 

 

NADOBÚDANIE ODBORNÝCH SKÚSENOSTÍ UČITEĽOV ODBORNÝCH PREDMETOV V LESNÍCKYCH ŠKOLÁCH V KRAJINÁCH EÚ

Expertná návšteva pedagogických zamestnancov v školách krajín EÚ

 

 

 

ROK 2015- 2016

 

 

NEBUĎ PASÍVNY, VYHRÁŠ ZDRAVIE  A PRIATEĽSTVO!

zlepšenie podmienok pre športové aktivity žiakov

 

GRAFICKÉ SYSTÉMY V ODBORNOM VZDELÁVANÍ A PRÍPRAVE,

zvyšovanie kvalifikácie mladých ľudí

 

 

ERASMUS+:

 NADOBÚDANIE NOVÝCH KOMPETENCIÍ A ZRUČNOSTÍ FORMOU DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

( ZAPOJENÉ ŠTYRI PARTNERSKÉ INŠTITÚCIE, 30 ŽIAKOV)

mobilita žiakov v odbornom vzdelávaní a príprave v zahraničných školách a podnikoch

 

 

 

 

ROK 2017- 2018

ENVIROPROJEKT

Na tému NEDOVOĽ RÁSŤ HOREODPADOV

 

Erasmus+

Rozšírenie kompetencií budúcich absolventov v krajinách EÚ

MOBILITA ŽIAKOV V ODBORNOM VZDELÁVANÍ A PRÍPRAVE V ZAHRANIČNÝCH ŠKOLÁCH A PODNIKOCH

 

 

Interreg V-A Poľsko –Slovensko 2014 – 2020

SPRACOVANIE NÁHODNÝCH ŤAŽIEB V PORASTOCH NAPADNUTÝCH PODKÔRNYM HMYZOM

 

 

ROK 2018- 2019

 

MLÁDEŽ V POHYBE – SPOLU DOKÁŽEME VIAC

ŽIJEME AJ PRE DRUHÝCH

 

ROK 2019- 2020

 

Fondy EU Erasmus Plus Schválený 01.06.2020 - 31.05.2022

MOBILITA ŽIAKOV A PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV

 

 

PROGRAMOVANIE HRAČKOU

 

ROK 2020- 2021

 

PODAJ MI RUKU 2021

 

MODERNEJŠIA ŠKOLA

Poď k nám študovať. Ponúkame kvalitné štúdium a profesionálnu prax

Ponúkame kvalitné odbory, Zváračský kurz, Autoškola 

Zriadovateľ
Podporovatelia:
narodny projekt koncim skolu

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím