Stredná odborná škola lesnícka - Tvrdošín
Múdrosť minulosti, poznatky prítomnosti a vzdelanie budúcnosti.

Rozhodnutie riaditeľa školy o uskutočnení prijímacieho konania v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest žiakov prvého ročníka

Rozhodnutie riaditeľa školy o uskutočnení prijímacieho konania v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest žiakov prvého ročníka.

Riaditeľ SOŠ lesníckej v Tvrdošíne podľa § 66 ods. 7 Zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o  výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 20.05.2021

R O Z H O D O L

o uskutočnení prijímacieho  konania na nenaplnený počet miest žiakov do tried prvého ročníka pre školský rok 2021/2022.

Prijímacie skúšky na nenaplnený počet miest sa uskutočnia

 v utorok 22.06.2021.

V Tvrdošíne 31.05.2021      Ing. Viliam Gerčák                                                                                   riaditeľ školy

viac info

MECHANIZÁTOR LESNEJ VÝROBY

učebný odbor 4575 H

Absolventi učebného odboru mechanizátor lesnej výroby môžu vykonávať odborné pracovné činnosti v lesnom hospodárstve, v pestovnej a ťažbovej činnosti. Sú spôsobilí pracovať so všetkými druhmi mechanizačných prostriedkov používaných v lesnom hospodárstve. Môžu sa uplatniť aj v iných odboroch hospodárskej činnosti, kde je potrebná kvalifikovaná obsluha mechanizmov resp. znalosti z oblasti lesníctva a krajinárstva.

OPRÁVNENIA

  • oprávnenie na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva,
  • oprávnenie na obsluhu univerzálneho kolesového traktora pri sústreďovaní dreva,
  • oprávnenie na obsluhu špeciálneho lesného kolesového traktora  pri sústreďovaní dreva,
  • oprávnenie na obsluhu lesného pásového vyťahovača  pri sústreďovaní dreva,
  • oprávnenie na obsluhu krovinorezu,
  • obsluha nakladacieho žeriavu – hydraulickej ruky,
  • vodičské oprávnenia skupiny T, B, C1.

Absolventi môžu tretí ročník absolvovať v SOŠ v Svobode nad Úpou v Čechách, kde získajú oprávnenie pre prácu s harvestorom.

Absolventi budú môcť pokračovať v dennom dvojročnom nadstavbovom štúdiu v študijnom odbore lesné hospodárstvo za účelom získania úplného stredného odborného vzdelania, ktoré sa končí maturitnou skúškou.

Poď k nám študovať. Ponúkame kvalitné štúdium a profesionálnu prax

Ponúkame kvalitné odbory, Zváračský kurz, Autoškola 

Zriadovateľ
Podporovatelia:

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím