Stredná odborná škola lesnícka - Tvrdošín
Múdrosť minulosti, poznatky prítomnosti a vzdelanie budúcnosti.

Rozhodnutie riaditeľa školy o uskutočnení prijímacieho konania v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest žiakov prvého ročníka

Rozhodnutie riaditeľa školy o uskutočnení prijímacieho konania v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest žiakov prvého ročníka.

Riaditeľ SOŠ lesníckej v Tvrdošíne podľa § 66 ods. 7 Zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o  výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 20.05.2021

R O Z H O D O L

o uskutočnení prijímacieho  konania na nenaplnený počet miest žiakov do tried prvého ročníka pre školský rok 2021/2022.

Prijímacie skúšky na nenaplnený počet miest sa uskutočnia

 v utorok 22.06.2021.

V Tvrdošíne 31.05.2021      Ing. Viliam Gerčák                                                                                   riaditeľ školy

viac info

AGROMECHANIZÁTOR, OPRAVÁR 4524 H

3-ročný učebný odbor s výučným listom s možnosťou nadstavbového štúdia

 

profilové predmety

 • technológia opráv
 • stroje a zariadenia
 • technológia rastlinnej a živočíšnej výroby
 • motorové vozidlá
 • odborný výcvik 50% všetkých vyučovacích hodín

 

zručnosti absolventa

 • vykonávanie prác pri ručnom a strojnom spracovaní materiálov
 • pripravenie, nastavenie, obsluha poľnohospodárskych mechanizačných prostriedkov
 • vykonávanie údržby a bežných opráv strojov, zariadení a ručného náradia
 • schopnosť riadiť a udržiavať poľnohospodárske kolesové traktory a iné mobilné dopravné prostriedky
 • po absolvovaní kvalifikačných kurzov schopnosť zvárať, obsluhovať zdvíhací nakladací žeriav, používať základné technologické postupy pri ťažbe dreva
 • ovládanie, obsluha a využitie základnej počítačovej techniky
 • podnikanie v odbore – doprava, servis, služby

 

uplatnenie absolventa

 • obsluha a vodič moderných poľnohospodárskych mechanizačných strojov,
 • opravár strojov a zariadení
 • obsluha a vodič komunálnej techniky a inej cestnej techniky
 • servisný technik
 • živnostník

 

Poď k nám študovať. Ponúkame kvalitné štúdium a profesionálnu prax

Ponúkame kvalitné odbory, Zváračský kurz, Autoškola 

Zriadovateľ
Podporovatelia:

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím