Stredná odborná škola lesnícka - Tvrdošín
Múdrosť minulosti, poznatky prítomnosti a vzdelanie budúcnosti.

4556 K OPERÁTOR LESNEJ TECHNIKY

lesnícke odbory 4556 K OPERÁTOR LESNEJ TECHNIKY

maturitné vysvedčenie+ výučný list + oprávnenia

Absolvent ovláda činnosti súvisiace s obsluhou a údržbou lesných strojov a zariadení v pestovnej činnosti, v ťažbe, sústreďovaní a odvoze dreva, na skladoch dreva. Vie riadiť a organizovať prácu v pracovných skupinách v lesníckej prvovýrobe, vie čítať jednoduché strojárske výkresy a schémy, vie posúdiť vhodnosť využitia a nasadenia lesných strojov, ktoré sám ovláda.

trvanie štúdia:                    4 roky
prijímacie skúšky:               BIO, SJL
maturitná skúška :             SJL, cudzí jazyk, praktická a teoretická časť z odborných predmetov
vyučujú sa cudzie jazyky:  NEJ alebo ANJ

OPRÁVNENIA

  • zváračský preukaz na zváranie el. oblúkom v ochrannej atmosfére CO2, 
  • oprávnenie na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva,
  • oprávnenie na obsluhu univerzálneho kolesového traktora ( UKT )pri sústreďovaní dreva,
  • oprávnenie na obsluhu špeciálneho lesného kolesového traktora ( ŠLKT ) pri sústreďovaní dreva,
  • oprávnenie na obsluhu lesného pásového vyťahovača ( LPV ) pri sústreďovaní dreva,
  • oprávnenie na obsluhu krovinorezu,
  •  obsluha nakladacieho žeriavu – hydraulickej ruky pri odvoze dreva,
  •  vodičské oprávnenia T, B, C1.

Ďalšie možnosti štúdia:

Technická univerzita Zvolen, študijný program lesníctvo

Svoboda nad Úpou v ČR - pobočka Českej lesníckej akadémie Trutnov- rozšírenie oprávnení o harvestor a lanové systémy, štúdium až po skončení SOŠ v Tvrdošíne, štúdium je bezplatné, platí sa iba internát a strava.

Vysoká škola lesnícka Brno a Praha

prezentácia školy

Poď k nám študovať. Ponúkame kvalitné štúdium a profesionálnu prax

Ponúkame kvalitné odbory, Zváračský kurz, Autoškola 

Zriadovateľ
Podporovatelia:
narodny projekt koncim skolu

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím