Stredná odborná škola lesnícka - Tvrdošín
Múdrosť minulosti, poznatky prítomnosti a vzdelanie budúcnosti.

Rozhodnutie riaditeľa školy o uskutočnení prijímacieho konania v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest žiakov prvého ročníka

Rozhodnutie riaditeľa školy o uskutočnení prijímacieho konania v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest žiakov prvého ročníka.

Riaditeľ SOŠ lesníckej v Tvrdošíne podľa § 66 ods. 7 Zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o  výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 20.05.2021

R O Z H O D O L

o uskutočnení prijímacieho  konania na nenaplnený počet miest žiakov do tried prvého ročníka pre školský rok 2021/2022.

Prijímacie skúšky na nenaplnený počet miest sa uskutočnia

 v utorok 22.06.2021.

V Tvrdošíne 31.05.2021      Ing. Viliam Gerčák                                                                                   riaditeľ školy

viac info

MECHANIK OPRAVÁR- LESNÉ STROJE A ZARIADENIA

učebný odbor 2466 H 04

Absolventi učebného odboru mechanik opravár vykonávajú

  • technickú údržbu,
  • zisťovanie porúch,
  • opravy,
  • nastavovanie a preskúšanie lesných strojov a zariadení,
  • mechanizovaného náradia, UKT a ŠLKT vrátane ich príslušenstva a nákladných automobilov na odvoz dreva vrátane špeciálneho vybavenia.

Oprávnenia

  • oprávnenie na nastavovanie, opravu a údržbu mechanizačných prostriedkov a zariadení používaných v lesnom hospodárstve,
  • spôsobilosť na ručné a strojné spracovanie kovov,
  • zváračský preukaz skupiny Z-M1 a Z-G1,
  • oprávnenie pre prácu s motorovou pílou,
  • vodičský preukaz skupiny, B, T, C1.

Absolventi budú môcť pokračovať v dennom dvojročnom nadstavbovom štúdiu v študijnom odbore mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva za účelom získania úplného stredného odborného vzdelania, ktoré sa končí maturitnou skúškou.

Poď k nám študovať. Ponúkame kvalitné štúdium a profesionálnu prax

Ponúkame kvalitné odbory, Zváračský kurz, Autoškola 

Zriadovateľ
Podporovatelia:

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím