Stredná odborná škola lesnícka - Tvrdošín
Múdrosť minulosti, poznatky prítomnosti a vzdelanie budúcnosti.

Lesník – občianske združenie

O občianskom združení

O občianskom združení

Občianske združenie Lesník vzniklo v roku 2013 pri Strednej odbornej škole lesníckej v Tvrdošíne, ako dobrovoľné združenie občanov, pedagógov, zamestnancov školy, rodičov. Predsedom OZ Lesník bol od jeho vzniku do júna 2019 Ing. Viliam Gerčák. Následne od júna 2019 sa stal predsedom Mgr. František Murín.
Naším hlavným cieľom je všestranné úsilie o rozvoj školy - Strednej odbornej školy lesníckej, so sídlom Medvedzie 135,
027 44 Tvrdošín.

V spolupráci s pedagogickými zamestnancami školy, rodičmi, orgánmi štátnej správy a verejnosťou skvalitňovať a prehlbovať účinnosť výchovno - vzdelávacieho procesu, najmä:

 •     zabezpečovať súlad výchovy a vzdelávania a starostlivosti o zdravý vývoj žiakov,
 •     doplňovať, pripravovať a starať sa o učebné pomôcky, didaktickú techniku, výpočtovú techniku a zariadenia školy, slúžiace k výchovno- vzdelávaciemu procesu (kabinety, dielne, techniku a pod.),
 •     zlepšovať materiálne a finančné podmienky výchovno - vzdelávacieho procesu,
 •     zabezpečovať a podporovať ďalšie vzdelávanie pedagogických a ostatných zamestnancov školy,
 •     podporovať talentovanú mládež,
 •     organizovať školské súťaže (vedomostné, športové, branno - bezpečnostné, spoločensko - vedné, literárne a iné),
 •     podporovať účasť žiakov a učiteľov na mimoškolských aktivitách organizovaných rôznymi vzdelávacími inštitúciami a inými organizáciami,
 •     spolupracovať a spolufinancovať domáce aj zahraničné vzdelávacie projekty,
 •     podporovať ekologickú výchovu a prevenciu proti rôznym závislostiam,
 •     prispievať k zveľaďovaniu školského prostredia.

Aktivity, ktorými občianske združenie Lesník dosahuje svoje ciele:

 • spolupracuje s inými združeniami, základnými, strednými a vysokými školami, Združením rodičov, vzdelávacími inštitúciami, sociálnymi partnermi a inými fyzickými osobami, právnickými osobami a organizáciami
 • organizuje semináre, vzdelávacie kurzy, prednášky, študijné pobyty, vzdelávacích, kultúrne, športové a zdravotné podujatia,
 • vydáva propagačných a iné publikácie súvisiace s činnosťou združenia.

Obchodné meno alebo názov:Lesník
Sídlo - obec, PSČ, ulica, číslo: Medvedzie 135, 027 44 Tvrdošín
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 42346576
Číslo účtu: 5044180261 /0900

Potvrdenie o zaplatení dane

Poď k nám študovať. Ponúkame kvalitné štúdium a profesionálnu prax

Ponúkame kvalitné odbory, Zváračský kurz, Autoškola 

Zriadovateľ
Podporovatelia:
narodny projekt koncim skolu

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím