Stredná odborná škola lesnícka - Tvrdošín
Múdrosť minulosti, poznatky prítomnosti a vzdelanie budúcnosti.

Lesný pásový vyťahovač

Prihlášky do kurzu TU

Výchova a vzdelávanie osôb v oblasti ochrany práce - získanie osvedčenia a preukazu na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly so spaľovacím motorom pri ťažbe dreva, obsluha ručnej motorovej reťazovej píly so spaľovacím motorom pri inej činnosti, obsluhu vybraných lesníckych strojov a zariadení sa vykonáva na základe živnostenského listu -predmetu podnikania Ostatné vzdelávanie a mimoškolská výchova s dátumom vzniku oprávnenia 29.12.1997 a Oprávnení vydaných Národným inšpektorátom práce v Košiciach nasledovne:

Oprávnenie ev. čís.: VVZ – 0708/08 – 10.1 - výchova vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných lesníckych strojov a zariadení, zo dňa 15.07.2008

Činnosti v základných kurzoch, opakovaných školeniach a aktualizačnej odbornej príprave sa vykonávajú v zhode so Vzorovými projektmi výchovy a vzdelávania osôb v oblasti ochrany práce predloženými Národnému inšpektorátu práce pri žiadosti o vydanie oprávnení na výchovu a vzdelávanie v zmysle platných ustanovení Zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znp. a Zákona NR SR č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce v znp. 

Odborný zástupca Výchovy a vzdelávania:

Ing. Viliam Gerčák

tel. č. : 0917 336582

Poď k nám študovať. Ponúkame kvalitné štúdium a profesionálnu prax

Ponúkame kvalitné odbory, Zváračský kurz, Autoškola 

Zriadovateľ
Podporovatelia:
narodny projekt koncim skolu

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím