Stredná odborná škola lesnícka - Tvrdošín
Múdrosť minulosti, poznatky prítomnosti a vzdelanie budúcnosti.

Rozhodnutie riaditeľa školy o uskutočnení prijímacieho konania v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest žiakov prvého ročníka

Rozhodnutie riaditeľa školy o uskutočnení prijímacieho konania v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest žiakov prvého ročníka.

Riaditeľ SOŠ lesníckej v Tvrdošíne podľa § 66 ods. 7 Zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o  výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 20.05.2021

R O Z H O D O L

o uskutočnení prijímacieho  konania na nenaplnený počet miest žiakov do tried prvého ročníka pre školský rok 2021/2022.

Prijímacie skúšky na nenaplnený počet miest sa uskutočnia

 v utorok 22.06.2021.

V Tvrdošíne 31.05.2021      Ing. Viliam Gerčák                                                                                   riaditeľ školy

viac info

Zamestnanci školy

Vedenie školy

Ing.  Viliam Gerčák riaditeľ školy 043/5309313
0917336582
Ing. Peter Kompan zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie 043/5309315
0905511164
Bc. Juraj Šálka hlavný majster odborného výcviku 043/5309318
0917336569
Mgr. Ján Štech hlavný majster odborného výcviku, vedúci dopravy 043/5309317
0907818955
Mgr. František Murín vedúci autoškoly, výchovný poradca 0903 686 335

Pedagogickí zamestnanci

            E-mail
 
 
  Ing. Viliam Gerčák VGE Rozvrh Riaditeľ  
 
 
Ing. Peter Kompan PKO Rozvrh Zástupca
Zástupca v triede: I.A-A
Zástupca v triede: I.A-L
Zástupca v triede: I.A-O
Zástupca v triede: I.B-S
Zástupca v triede: I.C-T
Zástupca v triede: II.A-A
Zástupca v triede: II.A-L
Zástupca v triede: II.B-M
Zástupca v triede: II.C-S
Zástupca v triede: II.C-T
Zástupca v triede: III.A-A
Zástupca v triede: III.A-L
Zástupca v triede: III.A-O
Zástupca v triede: III.C-S
Zástupca v triede: III.C-T
Zástupca v triede: IV.B-M
Zástupca v triede: IV.C-S
Zástupca v triede: IV.C-T
 
 
 
Bc. Juraj Šálka JSA Rozvrh HMOV  
 
 
  Mgr. Ján Štech JST Rozvrh HMOV  
 
 
Mgr. Andrea Adamčíková AAD Rozvrh Triedna učiteľka: I.C-T  
 
 
  Mgr. Iveta Brišová IBR Rozvrh Triedna učiteľka: II.C-S
Triedna učiteľka: II.C-T
 
 
 
  Mgr. Marcela Čaklošová MCA Rozvrh Triedna učiteľka: III.C-S
Triedna učiteľka: III.C-T
 
 
 
  Rudolf Čierny RCI Rozvrh MOV  
 
 
  Jozef Gerčák JGE Rozvrh MOV  
 
 
  Mgr. Zuzana Grobarčíková ZGR Rozvrh Učiteľka  
 
 
  Bc. Peter Hulák     MOV  
 
 
  Ing. Alena Klimčíková AKL Rozvrh Triedna učiteľka: II.A-A
Triedna učiteľka: II.A-L
 
 
 
  Bc. Miroslav Kráľ MKR Rozvrh MOV  
 
 
  Ing. Drahomír Krčmárek DKR Rozvrh Triedny učiteľ: IV.B-M  
 
 
  Jozef Kuchárik JKU Rozvrh MOV  
 
 
  Bc. Štefan Medvecký SME Rozvrh MOV  
 
 
Mgr. František Murin FMU Rozvrh Učiteľ
fmurin @ gmail . com
 
 
František Pekarčík FPE Rozvrh MOV  
 
 
  Dušan Puchel DPU Rozvrh MOV  
 
 
  Ing. Renáta Rendeková RRE Rozvrh Triedna učiteľka: II.B-M  
 
 
Ján Rusnák JRU Rozvrh MOV  
 
 
  Bc. Pavol Szabó     MOV  
 
 
Mgr. Júlia Šišková JSI Rozvrh Učiteľka
julia . siskova @ yahoo . de
 
 
  Ing. Vladimír Šroba VSR Rozvrh Triedny učiteľ: I.A-A
Triedny učiteľ: I.A-L
Triedny učiteľ: I.A-O
 
 
 
  Jozef Števaňák JSV Rozvrh MOV  
 
 
Mgr. Ivan Šula ISU Rozvrh Triedny učiteľ: I.B-S
ivansula @ hotmail . com
 
 
  Alojz Váňa AVA Rozvrh MOV  
 
 
  Mgr. Lucia Vojtková     Špeciálna pedagogička  
 
 
Ing. Peter Záchemský PZA Rozvrh Triedny učiteľ: IV.C-S
Triedny učiteľ: IV.C-T
 
 
 
  Ing. Juraj Žuffa JZU Rozvrh Učiteľ  

Nepedagogickí zamestnanci

itul, meno a priezvisko pracovné zaradenie tel.kontakt
     
Mgr. Jana Valovičová sekretárka 043/5309311
Jaroslava Lajomonová účtovníčka 043/5309316
Ing. Mária Petričková mzdová účtovníčka 043/5309316
Bc. Ľubomíra Bártová vedúci ekonóm  0901713989
Peter Štech kurič, údržbár  
Lenka Skurčáková upratovačka

Poď k nám študovať. Ponúkame kvalitné štúdium a profesionálnu prax

Ponúkame kvalitné odbory, Zváračský kurz, Autoškola 

Zriadovateľ
Podporovatelia:

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím