Stredná odborná škola lesnícka - Tvrdošín
Múdrosť minulosti, poznatky prítomnosti a vzdelanie budúcnosti.

Záverečné skúšky

Záverečné skúšky robia študenti učebných odborov :

Záverečné skúšky robia študenti učebných odborov :

  •     mechanizátor lesnej výroby
  •     mechanik opravár - lesné stroje a zariadenia
  •     agromechanizátor-opravár
S M E R N I C A Strednej odbornej školy lesníckej Tvrdošín O PODROBNOSTIACH, OBSAHU, SPÔSOBE KONANIA A HODNOTENIA ZÁVEREČNÝCH SKÚŠOK

Záverečná skúška

Záverečná skúška 2024

1. januára 2022 nadobudla účinnosť novela školského zákona č. 415/2021 Z. z., ktorá upravuje určovanie termínov konania záverečnej skúšky a upravuje časti záverečnej skúšky a vyhlášky 224/2022 Z.z. o strednej škole platnej od 01.07.2022. 

Novela školského zákona s účinnosťou od 1.1.2022 a nová vyhláška o strednej škole s účinnosťou od 1.7.2022 zmenili vybrané procesy týkajúce sa záverečnej skúšky a maturitnej skúšky v strednej odbornej škole.

Zmeny sa týkajú najmä:

- zrušenia písomnej časti záverečnej skúšky,

- možnosti výkonu záverečnej skúšky podľa jednotných zadaní spracovaných SaPO,

- vyjadrovania sa SaPO k témam záverečnej skúšky,

- skladby skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku,

- verejného priebehu časti záverečnej skúšky.

Záverečné skúšky

Na základe § 73 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. a Vyhlášky č. 224/2022 Z. z. určuje ministerstvo školstva termín riadneho skúšobného obdobia a termín mimoriadneho skúšobného obdobia na vykonanie záverečnej skúšky takto:

a)  riadny termín skúšobného obdobia na konanie záverečnej skúšky sa určuje na dni 17.-18.06.2024

b) mimoriadny termín skúšobného obdobia na konanie záverečnej skúšky sa určuje od 16. septembra 2024 do 27. septembra 2024 alebo od 3. februára 2025 do 14. februára 2025

§ 18 Záverečná skúška

1)     v teoretickej časti záverečnej skúšky sa overujú vedomosti žiaka vo vyžrebovanej téme.

2)     v praktickej časti záverečnej skúšky sa overujú zručnosti a schopnosti žiaka vo vyžrebovanej téme.

 § 19  Organizácia záverečnej skúšky

1)     na teoretickú časť záverečnej skúšky sa určuje najmenej 25 tém.

2)     teoretická časť záverečnej skúšky trvá najviac 15 minút. Príprava žiaka na teoretickú časť záverečnej skúšky trvá 15 minút až 30 minút.

3)     na praktickú časť záverečnej skúšky sa určuje podľa náročnosti a špecifík odboru vzdelávania 1 téma až 15 tém zohľadňujúce činnosti, na ktorých výkon sa žiak pripravuje.

4)     praktická časť záverečnej skúšky trvá najviac 24 hodín.

5)     praktická časť záverečnej skúšky sa vykonáva ako individuálna alebo ako skupinová. Na praktickej časti záverečnej skúšky možno používať učebné pomôcky uvedené v zadaní.

6)     pri konaní praktickej časti záverečnej skúšky je jednou hodinou praktickej časti záverečnej skúšky 60 minút.

7)     priebeh záverečnej skúšky je verejný. Ak sa praktická časť záverečnej skúšky koná na pracovisku zamestnávateľa alebo na pracovisku praktického vyučovania, priebeh záverečnej skúšky môže byť na žiadosť zamestnávateľa neverejný.

Poď k nám študovať. Ponúkame kvalitné štúdium a profesionálnu prax

Ponúkame kvalitné odbory, Zváračský kurz, Autoškola 

Zriadovateľ
Podporovatelia:
narodny projekt koncim skolu

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím