Stredná odborná škola lesnícka - Tvrdošín
Múdrosť minulosti, poznatky prítomnosti a vzdelanie budúcnosti.

Rozhodnutie riaditeľa školy o uskutočnení prijímacieho konania v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest žiakov prvého ročníka

Rozhodnutie riaditeľa školy o uskutočnení prijímacieho konania v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest žiakov prvého ročníka.

Riaditeľ SOŠ lesníckej v Tvrdošíne podľa § 66 ods. 7 Zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o  výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 20.05.2021

R O Z H O D O L

o uskutočnení prijímacieho  konania na nenaplnený počet miest žiakov do tried prvého ročníka pre školský rok 2021/2022.

Prijímacie skúšky na nenaplnený počet miest sa uskutočnia

 v utorok 22.06.2021.

V Tvrdošíne 31.05.2021      Ing. Viliam Gerčák                                                                                   riaditeľ školy

viac info

Odpisy dokladov

Pri strate dokladov vydaných školou je na vystavenie odpisu potrebné predložiť:

1. písomnú žiadosť, v ktorej bude uvedené:

  •     druh dokladu (vysvedčenie ročníkové - uviesť ročník, vysvedčenie o maturitnej skúške, výučný list,    vysvedčenie o záverečnej skúške, preukaz odbornej spôsobilosti),
  •     meno, priezvisko (aj za slobodna),
  •     odbor,
  •     školský rok, za ktorý žiadateľ odpis požaduje,
  •     rodné číslo,
  •     národnosť,
  •     trieda,
  •     triedny profesor v danom školskom roku,
  •     telefonický kontakt.

Odpis dokladu vydaného školou bude vyhotovený do 3 (troch) pracovných dní po doručení žiadosti.

Poď k nám študovať. Ponúkame kvalitné štúdium a profesionálnu prax

Ponúkame kvalitné odbory, Zváračský kurz, Autoškola 

Zriadovateľ
Podporovatelia:

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím