Stredná odborná škola lesnícka - Tvrdošín
Múdrosť minulosti, poznatky prítomnosti a vzdelanie budúcnosti.

Rozhodnutie riaditeľa školy o uskutočnení prijímacieho konania v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest žiakov prvého ročníka

Rozhodnutie riaditeľa školy o uskutočnení prijímacieho konania v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest žiakov prvého ročníka.

Riaditeľ SOŠ lesníckej v Tvrdošíne podľa § 66 ods. 7 Zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o  výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 20.05.2021

R O Z H O D O L

o uskutočnení prijímacieho  konania na nenaplnený počet miest žiakov do tried prvého ročníka pre školský rok 2021/2022.

Prijímacie skúšky na nenaplnený počet miest sa uskutočnia

 v utorok 22.06.2021.

V Tvrdošíne 31.05.2021      Ing. Viliam Gerčák                                                                                   riaditeľ školy

viac info

Poďakovanie sponzorom

Hurá, máme nový stroj - vývoznú kolesovú súpravu, ktorá umožní žiakom získať nové oprávnenie a vyskúšať si bezúväzkové sústreďovanie dreva a jeho výhody:

  •     čisté drevo,
  •     sústreďovanie dreva bez poškodenia  porastov a  pôdy,
  •     drevo sa predáva v sortimentoch, ktoré majú vyššiu cenu ako drevo v celej dĺžke.

Poďakovanie patrí Firme FAUNUS s.r.o. so sídlom Ivanka pri Nitre za zľavu poskytnutú pri nákupe vývoznej kolesovej súpravy.

FAUNUS, s.r.o.  Mojmírovská cesta 13  951 12 Ivanka pri Nitre  t.č. 00421 907 726 087

Sponzori

Urbár Brezovica
Bývalí urbaristi Krušetnica
Urbár - pozemkové spoločenstvo Nižná
Urbár- pozemkové spoločenstvo Žaškov
Pozemkové spoločenstvo Horný Štefanov
Pozemkové spoločenstvo Oravský Biely Potok
Urbár Podbiel
Urbár Liesek
Urbárske družstvo Vitanová
Urbár Oravské Veselé
Urbárski spolumajitelia Dolný Štefanov
Lesy SR, š.p. Banská Bystrica
Urbárni spolumajitelia Veličná
Obec Novoť
Obec Nižná
ZMOS
Urbár Zuberec

Ďakujeme za peňažné príspevky.
Ing. Viliam Gerčák, riaditeľ školy

Poď k nám študovať. Ponúkame kvalitné štúdium a profesionálnu prax

Ponúkame kvalitné odbory, Zváračský kurz, Autoškola 

Zriadovateľ
Podporovatelia:

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím