Stredná odborná škola lesnícka - Tvrdošín
Múdrosť minulosti, poznatky prítomnosti a vzdelanie budúcnosti.

2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie Lesník. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

    skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
    skvalitnenie vybavenia školy
    podporu talentovanej mládeže

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

Ako postupovať?

1. Ak ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane robí za Vás zamestnávateľ

Do 15. februára tohto roku požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.
Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.
Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.
Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30.apríla tohto roku na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

2. Ak si podávate daňové priznanie sami

Riadne vyplňte daňové priznanie.
Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3€.
V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania).
Tlačivá na stiahnutie Typ A a  Typ B nájdete pod príspevkom.
Údaje, ktoré potrebujete uviesť do daňového priznania :

Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie Lesník
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Medvedzie 135, 02744 Tvrdošín
Právna forma: 701 Združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID):42346576

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3. príslušného roka) na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Ak 31. marec pripadá na deň pracovného voľna, daňové priznanie k dani z príjmov za  predchádzajúce zdaňovacie obdobie je potrebné podať najneskôr v najbližší pracovný deň aktuálneho roka.

3. Ak ste právnická osoba

Riadne vyplňte daňové priznanie.

Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania).
Tlačivo na stiahnutie nájdete pod príspevkom.
Údaje, ktoré potrebujete uviesť do daňového priznania :

Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie Lesník
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Medvedzie 135, 02744 Tvrdošín
Právna forma: 701 Združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID):42346576

Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
Prílohu tlačiva na stiahnutie nájdete pod príspevkom.
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Poď k nám študovať. Ponúkame kvalitné štúdium a profesionálnu prax

Ponúkame kvalitné odbory, Zváračský kurz, Autoškola 

Zriadovateľ
Podporovatelia:
narodny projekt koncim skolu

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím