Stredná odborná škola lesnícka - Tvrdošín
Múdrosť minulosti, poznatky prítomnosti a vzdelanie budúcnosti.

Rozhodnutie riaditeľa školy o uskutočnení prijímacieho konania v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest žiakov prvého ročníka

Rozhodnutie riaditeľa školy o uskutočnení prijímacieho konania v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest žiakov prvého ročníka.

Riaditeľ SOŠ lesníckej v Tvrdošíne podľa § 66 ods. 7 Zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o  výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 20.05.2021

R O Z H O D O L

o uskutočnení prijímacieho  konania na nenaplnený počet miest žiakov do tried prvého ročníka pre školský rok 2021/2022.

Prijímacie skúšky na nenaplnený počet miest sa uskutočnia

 v utorok 22.06.2021.

V Tvrdošíne 31.05.2021      Ing. Viliam Gerčák                                                                                   riaditeľ školy

viac info

Rada školy

Zloženie Rady školy pri SOŠ lesníckej Tvrdošín na funkčné obdobie 16. 6. 2016 - 2020

1. Bc. Pavol Szabó

zvolený zástupca pedagogických zamestnancoV
zvolený predseda Rady školy

2. Ján Smoleň zvolený zástupca rodičov
3. Mgr. Štefan Kristofčák delegovaný zástupca zriaďovateľa
4. PhDr. Zdenka Klincová delegovaný zástupca zriaďovateľa
5. Ing. Ľubica Csókás

delegovaný zástupca zriaďovateľa

6. Ing. Jaroslav Rosina delegovaný zástupca zriaďovateľa
7. Mgr. František Murin zvolený zástupca pedagogických zamestnancov,
podpredseda Rady školy
8. Ing. Mária Petričková zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov
9. Anastázia Straková  zvolený zástupca rodičov
10. Darina Mullerová  zvolený zástupca rodičov
11. Kevin Noga zvolený zástupca Žiackej školskej rady

Poď k nám študovať. Ponúkame kvalitné štúdium a profesionálnu prax

Ponúkame kvalitné odbory, Zváračský kurz, Autoškola 

Zriadovateľ
Podporovatelia:

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím