Stredná odborná škola lesnícka - Tvrdošín
Múdrosť minulosti, poznatky prítomnosti a vzdelanie budúcnosti.

Rozhodnutie riaditeľa školy o uskutočnení prijímacieho konania v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest žiakov prvého ročníka

Rozhodnutie riaditeľa školy o uskutočnení prijímacieho konania v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest žiakov prvého ročníka.

Riaditeľ SOŠ lesníckej v Tvrdošíne podľa § 66 ods. 7 Zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o  výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 20.05.2021

R O Z H O D O L

o uskutočnení prijímacieho  konania na nenaplnený počet miest žiakov do tried prvého ročníka pre školský rok 2021/2022.

Prijímacie skúšky na nenaplnený počet miest sa uskutočnia

 v utorok 22.06.2021.

V Tvrdošíne 31.05.2021      Ing. Viliam Gerčák                                                                                   riaditeľ školy

viac info

ABA SKILLS CERTIFICATE

Európsky certifikát pre prácu s motorovou pílou má zabezpečiť vyššiu úroveň pracovníkov v lesníctve. Certifikát je vhodný pre všetkých pracovníkov, ktorí cestujú za prácou do zahraničia alebo chcú byť overení na najvyššiu kvalitu.

Školenie vykonávané podľa štandardov európskych noriem pre prácu s motorovou pílou je zakončené medzinárodnou certifikačnou skúškou.

Na skúšku je možné sa prihlásiť aj bez prípravy .

MOTOROVÁ PÍLA

ECC1 - Údržba motorovej píly a priečne rezy

Čas na tréning: 1- 2 dni.

ECC2 - Stínka do účinnej dĺžky lišty - overuje sa už samotný výrub stromov do hrúbky kmeňa 38 cm na pni

Čas na tréning 1- 3 dni / a viac podľa skúseností kandidáta.

ECC3 - Stínka nad účinnú dĺžku lišty

Čas na tréning 1- 3 dni / a viac podľa skúseností kandidáta.

Poď k nám študovať. Ponúkame kvalitné štúdium a profesionálnu prax

Ponúkame kvalitné odbory, Zváračský kurz, Autoškola 

Zriadovateľ
Podporovatelia:

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím