Stredná odborná škola lesnícka - Tvrdošín
Múdrosť minulosti, poznatky prítomnosti a vzdelanie budúcnosti.

Školský špeciálny pedagóg

 

„ Niekde uprostred problému vždy stojí príležitosť.“

                                                                                                                     Albert Einstein

Mgr. Lucia Vojtková

kontakt :   email:  vojtkova.lucia@sosltv.sk

                    mob. tel. č.:   0903562865

konzultačné hodiny:    pondelok – piatok v čase od 8:00 hod – 13:00 hod

Termín konzultácie je potrebné vopred dohodnúť osobne, emailom, telefonicky.

 

Školský špeciálny pedagóg vykonáva odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogickej diagnostiky, individuálnej a skupinovej terapie, výchovno-vzdelávacej činnosti v strednej škole priamo počas vyučovania i mimo vyučovania žiakom, ktorí majú pre svoje komunikačné, mentálne, senzorické, somatické alebo sociálne danosti alebo pre VPU špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Pravidelnú odbornú pomoc poskytuje najmä žiakom v školskej integrácii, môžu ju poskytovať aj žiakom s vnútornou alebo sociálnou dispozíciou narušeného vývinu pri jeho príznakoch (preventívna odborná činnosť). Poskytuje špeciálnopedagogické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom žiakov a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení.

POMÁHA ŽIAKOM RIEŠIŤ :

Vzdelávacie problémy –poruchy učenia, integrácia žiakov so špecifickými výchovno-vzdelávacími problémami, nespokojnosť so známkami, zlepšenie spôsobov učenia, študijné návyky, motivácia k učeniu, tréma a strach zo skúšania, 

Osobné problémy – adaptačné problémy pri nástupe do školy, nezačlenenosť v triede, konflikty so spolužiakmi a priateľmi, vzťahy s rodičmi, psychické problémy pri zdravotných ťažkostiach, neprimerané sebavedomie, komunikačné ťažkosti, úzkosti a neistoty...

Kontaktuj ma TU, ak:

 • máš problémy s učením
 • máš problémy so sústredením
 • potrebuješ podporu a pomoc pri riešení osobných problémov
 • ťa trápi akýkoľvek problém, s ktorým si nevieš dať rady
 • sa potrebuješ o niečom porozprávať a ujasniť si niektoré veci a nevieš, komu sa zveriť
 • máš problémy vo vzťahoch so spolužiakmi, s rodičmi či s učiteľom a chceli by ste poradiť, ako vzťahy zlepšiť
 • ťa trápi tréma, strach zo skúšania
 • kamaráta trápi nejaký problém a ty mu chceš pomôcť, ale nevieš ako
 • sa ocitneš v krízovej životnej situácii alebo v akejkoľvek situácii, v ktorej si nevieš dať rady

POMÁHA PEDAGÓGOM:

 • porozumieť problémom žiakom v škole, vybrať vhodný osobný a hodnotiaci prístup, identifikovať žiakov s poruchami učenia, nadaných žiakov, poznať študijné možnosti a iné.
 • pri riešení študijných a výchovných problémov u žiakov, pri hľadaní cesty vedúcej k zlepšeniu atmosféry v triede, k zlepšeniu spolupráce medzi učiteľmi a žiakmi

PORADÍ RODIČOM:

 • poskytuje poradenstvo pri výchovných a študijných problémoch, pri školskej integrácii dieťaťa a pod.
 • pri konzultovaní študijných a výchovných problémov Vašich detí
 • pri hľadaní riešenia v prípade rovesníckych vzťahových problémov
 • ak sa rozhodujete spolu s Vašimi deťmi o voľbe ich budúceho povolania a potrebujete sa uistiť o vhodnosti voľby
 • pokiaľ ste sa ocitli v ťažkej životnej situácii, môžem Vám poskytnúť poradenské konzultácie osobných problémov

INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI

Poď k nám študovať. Ponúkame kvalitné štúdium a profesionálnu prax

Ponúkame kvalitné odbory, Zváračský kurz, Autoškola 

Zriadovateľ
Podporovatelia:
narodny projekt koncim skolu

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím