Stredná odborná škola lesnícka - Tvrdošín
Múdrosť minulosti, poznatky prítomnosti a vzdelanie budúcnosti.

4243 M MECHANIZÁCIA PÔDOHOSPODÁRSTVA

Profilové predmety

- mechanizácia, technológia opráv, technológia rastlinnej a živočíšnej výroby, motorové vozidlá, odborná prax - 40% všetkých vyučovacích hodín

OPRÁVNENIA

- zváračský preukaz na zváranie el. oblúkom v ochrannej atmosfére CO2, 

- oprávnenie na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly,

- oprávnenie na obsluhu univerzálneho kolesového traktora ( UKT ),

- oprávnenie na obsluhu krovinorezu, obsluha nakladacieho žeriavu – hydraulickej ruky pri odvoze dreva, vodičské oprávnenia T, B, C1.

Zručnosti absolventa

- odborné vykonávanie základných a špecializovaných prác v poľnohospodárstve a v službách mechanizačnými prostriedkami, vykonávanie údržby a opráv mechanizačných prostriedkov, zabezpečovanie prevádzkovej spoľahlivosti strojov a zariadení, organizovanie sezónnych a posezónnych opráv poľnohospodárskych strojov, renovácie ich strojových súčiastok, využívanie diagnostických metód na zisťovanie technického stavu poľnohospodárskej techniky a motorov s následným určením technického stavu strojov, schopnosť posúdenia správneho ekonomického využitia poľnohospodárskej techniky v podniku, ovládanie a obsluha základnej počítačovej techniky pre získavanie nových informácii o mechanizačných prostriedkoch a technológiách, samostatné riadenie malých pracovných kolektívov na úseku mechanizácie rastlinnej a živočíšnej výroby a opravárenstva, absolvent pozná základy poľnohospodárskej výroby, základné podmienky a technologické postupy pestovania rastlín a technológie chovu hospodárskych zvierat, ovláda a  vedie základnú ekonomickú dokumentáciu vo výrobe. Po absolvovaní kvalifikačných kurzov vie zvárať, obsluhovať zdvíhací nakladací žeriav.

Uplatnenie absolventa

ako technik na strednom stupni riadenia pracovných kolektívov, obsluha moderných poľnohospodárskych mechanizačných strojov, obsluha komunálnej techniky a inej cestnej techniky, predajca a servisný technik poľnohospodárskej a komunálnej techniky,

podnikateľ – živnostník pripravený na vysokoškolské štúdium najmä technického zamerania.

 

prezentácia školy

Poď k nám študovať. Ponúkame kvalitné štúdium a profesionálnu prax

Ponúkame kvalitné odbory, Zváračský kurz, Autoškola 

Zriadovateľ
Podporovatelia:
narodny projekt koncim skolu

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím