Stredná odborná škola lesnícka - Tvrdošín
Múdrosť minulosti, poznatky prítomnosti a vzdelanie budúcnosti.

Rozhodnutie riaditeľa školy o uskutočnení prijímacieho konania v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest žiakov prvého ročníka

Rozhodnutie riaditeľa školy o uskutočnení prijímacieho konania v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest žiakov prvého ročníka.

Riaditeľ SOŠ lesníckej v Tvrdošíne podľa § 66 ods. 7 Zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o  výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 20.05.2021

R O Z H O D O L

o uskutočnení prijímacieho  konania na nenaplnený počet miest žiakov do tried prvého ročníka pre školský rok 2021/2022.

Prijímacie skúšky na nenaplnený počet miest sa uskutočnia

 v utorok 22.06.2021.

V Tvrdošíne 31.05.2021      Ing. Viliam Gerčák                                                                                   riaditeľ školy

viac info

MECHANIZÁCIA PÔDOHOSPODÁRSTVA 4243 M

profilové predmety

 • mechanizácia
 • technológia opráv
 • technológia rastlinnej a živočíšnej výroby
 • motorové vozidlá
 • odborná prax 40% všetkých vyučovacích hodín

 

zručnosti absolventa

 • odborné vykonávanie základných a špecializovaných prác v poľnohospodárstve a v službách mechanizačnými prostriedkami
 • vykonávanie údržby a opráv mechanizačných prostriedkov
 • zabezpečovanie prevádzkovej spoľahlivosti strojov a zariadení
 • organizovanie sezónnych a posezónnych opráv poľnohospodárskych strojov, renovácie ich strojových súčiastok
 • využívanie diagnostických metód na zisťovanie technického stavu poľnohospodárskej techniky a motorov s následným určením technického stavu strojov
 • schopnosť posúdenia správneho ekonomického využitia poľnohospodárskej techniky v podniku
 • ovládanie a obsluha základnej počítačovej techniky pre získavanie nových informácii o mechanizačných prostriedkoch a technológiách
 • samostatné riadenie malých pracovných kolektívov na úseku mechanizácie rastlinnej a živočíšnej výroby a opravárenstva
 • pozná základy poľnohospodárskej výroby, základné podmienky a technologické postupy pestovania rastlín a technológie chovu hospodárskych zvierat
 • ovládanie a  vedenie základnej ekonomickej dokumentácie vo výrobe.
 • po absolvovaní kvalifikačných kurzov schopnosť zvárať, obsluhovať zdvíhací nakladací žeriav, používať základné technologické postupy pri ťažbe dreva

 

uplatnenie absolventa

 • technik na strednom stupni riadenia pracovných kolektívov
 • obsluha moderných poľnohospodárskych mechanizačných strojov,
 • obsluha komunálnej techniky a inej cestnej techniky
 • predajca a servisný technik poľnohospodárskej a komunálnej techniky
 • podnikateľ – živnostník
 • pripravený na vysokoškolské štúdium najmä technického zamerania

Poď k nám študovať. Ponúkame kvalitné štúdium a profesionálnu prax

Ponúkame kvalitné odbory, Zváračský kurz, Autoškola 

Zriadovateľ
Podporovatelia:

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím