Stredná odborná škola lesnícka - Tvrdošín
Múdrosť minulosti, poznatky prítomnosti a vzdelanie budúcnosti.

MECHANIZÁCIA PÔDOHOSPODÁRSTVA 4243 M

profilové predmety

 • mechanizácia
 • technológia opráv
 • technológia rastlinnej a živočíšnej výroby
 • motorové vozidlá
 • odborná prax 40% všetkých vyučovacích hodín

OPRÁVNENIA

 • zváračský preukaz na zváranie el. oblúkom v ochrannej atmosfére CO2, 
 • oprávnenie na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly,
 • oprávnenie na obsluhu univerzálneho kolesového traktora ( UKT ),
 • oprávnenie na obsluhu krovinorezu,
 • obsluha nakladacieho žeriavu – hydraulickej ruky pri odvoze dreva,
 • vodičské oprávnenia T, B, C1.

zručnosti absolventa

 • odborné vykonávanie základných a špecializovaných prác v poľnohospodárstve a v službách mechanizačnými prostriedkami
 • vykonávanie údržby a opráv mechanizačných prostriedkov
 • zabezpečovanie prevádzkovej spoľahlivosti strojov a zariadení
 • organizovanie sezónnych a posezónnych opráv poľnohospodárskych strojov, renovácie ich strojových súčiastok
 • využívanie diagnostických metód na zisťovanie technického stavu poľnohospodárskej techniky a motorov s následným určením technického stavu strojov
 • schopnosť posúdenia správneho ekonomického využitia poľnohospodárskej techniky v podniku
 • ovládanie a obsluha základnej počítačovej techniky pre získavanie nových informácii o mechanizačných prostriedkoch a technológiách
 • samostatné riadenie malých pracovných kolektívov na úseku mechanizácie rastlinnej a živočíšnej výroby a opravárenstva
 • pozná základy poľnohospodárskej výroby, základné podmienky a technologické postupy pestovania rastlín a technológie chovu hospodárskych zvierat
 • ovládanie a  vedenie základnej ekonomickej dokumentácie vo výrobe.
 • po absolvovaní kvalifikačných kurzov schopnosť zvárať, obsluhovať zdvíhací nakladací žeriav, používať základné technologické postupy pri ťažbe dreva

 

uplatnenie absolventa

 • technik na strednom stupni riadenia pracovných kolektívov
 • obsluha moderných poľnohospodárskych mechanizačných strojov,
 • obsluha komunálnej techniky a inej cestnej techniky
 • predajca a servisný technik poľnohospodárskej a komunálnej techniky
 • podnikateľ – živnostník
 • pripravený na vysokoškolské štúdium najmä technického zamerania

prezentácia školy

Poď k nám študovať. Ponúkame kvalitné štúdium a profesionálnu prax

Ponúkame kvalitné odbory, Zváračský kurz, Autoškola 

Zriadovateľ
Podporovatelia:
koncim skolu

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím