Stredná odborná škola lesnícka - Tvrdošín
Múdrosť minulosti, poznatky prítomnosti a vzdelanie budúcnosti.
04.04.2014

V školskom roku 2014/15 budeme realizovať Enviroprojekt

Názov projektu:
Obnoviteľný zdroj energie- BIOMASA- zelená masa okolo nás

Cieľ projektu:
• implementácia témy- obnoviteľný zdroj Biomasa- zelená masa okolo nás do odborných predmetov
• tvorba náučného chodníka v meste- v jeho oddychovej zóne, ktorý by slúžil základným školám v meste, stredným školám ako aj obyvateľom mesta, kde by mali možnosť získať informácie o drevinách, zdrojoch biomasy a jej využitiu ako vzácneho obnoviteľného zdroja, (náučný chodník bude pozostávať z vysadených rôznych druhov drevín s ich názvom a popisom a z informačných tabúľ o biomase),
• vytvorenie prezentácií žiakmi z rôznych pohľadov – pestovanie, výskum a šľachtenie, spracovanie a využitie biomasy -študenti, zapojení do projektu, budú vyslaný do firiem, ktoré sa zaoberajú spracovaním biomasy, respektíve jej pestovaniu: Komterm, a.s Nižná, kde je kotolňa na biomasu, občianske združenie Biomasa sídliace v Kysuckom Lieskovci zaoberajúce sa spracovaním biomasy, Lesný závod Námestovo, zaoberajúci sa spracovaním drevnej hmoty na štiepku a pestovaním, Výskumná stanica Krivá na Orave, kde sa zaoberajú pestovaním a šľachtením rýchlorastúcich drevín,
• prezentácia získaných informácií ostatným žiakom školy,
• vytvorenie výukových panelov- trvalej učebnej pomôcky učitelia školy a žiaci vytvoria pracovné listy slúžiace žiakom na tému biomasa súťaž študentov o poznatkoch získaných o biomase,
• uverejnenie odborných článkov o biomase v regionálnych novinách,
• uverejnenie informácie o náučnom chodníku a jeho cieli školám a občanom mesta prostredníctvom tlače a miestneho rozhlasu,
• vytvorené prezentácie, náučný chodník, pracovné listy budú využívané v predmetoch matematika, náuka o lese a stroje a zariadenia a ponúknuté k využitiu pre ostatné školy mesta, aj mimo neho.

Poď k nám študovať. Ponúkame kvalitné štúdium a profesionálnu prax

Ponúkame kvalitné odbory, Zváračský kurz, Autoškola 

Zriadovateľ
Podporovatelia:
narodny projekt koncim skolu

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím