Stredná odborná škola lesnícka - Tvrdošín
Múdrosť minulosti, poznatky prítomnosti a vzdelanie budúcnosti.

Rozhodnutie riaditeľa školy o uskutočnení prijímacieho konania v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest žiakov prvého ročníka

Rozhodnutie riaditeľa školy o uskutočnení prijímacieho konania v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest žiakov prvého ročníka.

Riaditeľ SOŠ lesníckej v Tvrdošíne podľa § 66 ods. 7 Zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o  výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 20.05.2021

R O Z H O D O L

o uskutočnení prijímacieho  konania na nenaplnený počet miest žiakov do tried prvého ročníka pre školský rok 2021/2022.

Prijímacie skúšky na nenaplnený počet miest sa uskutočnia

 v utorok 22.06.2021.

V Tvrdošíne 31.05.2021      Ing. Viliam Gerčák                                                                                   riaditeľ školy

viac info

Organizácia školského roka

ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021

 

1.  Organizácia školského roka

1. Školský rok sa začína 1. septembra 2020. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2020 (streda).

2. Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2021 (piatok).

3. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 2. februára 2021 (utorok) a končí sa30. júna 2021 (streda).

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné

28. október 2020

(streda)

29. október 2020  -

30. október 2020

2. november 2020

(pondelok)

vianočné

22. december 2020

(utorok)

23. december 2020

– 7. január 2021

8. január 2021

(piatok)

polročné

29. január 2021

(piatok)

1. február 2021

(pondelok)

2. február 2021

(utorok)

jarné

Žilinský kraj

12. február 2021

(piatok)

15. február –

19. február 2021

22. február 2021

(pondelok)

veľkonočné

31. marec 2021

(streda)

1. apríl –

6. apríl 2021

7. apríl 2021

(streda)

letné

30. jún 2021

(streda)

1. júl –

31. august 2021

2. september 2021

(štvrtok)

               

PEDAGOGICKÉ PORADY HODNOTIACE A KLASIFIKAČNÉ 

I. štvrťrok

 

hodnotiaca porada    

 

19. 11. 2020

I. polrok

klasifikačná porada

25. 01. 2021

III. štvrťrok

hodnotiaca porada

19. 04. 2021

II. polrok (IV.B a IV.C)       

klasifikačná porada

12. 05. 2021

II. polrok (3.A - učebné odbory)

klasifikačná porada   

14. 06. 2021

II. polrok (1. 2. ročníky a III.C)

klasifikačná porada

28. 06. 2021

 

Poď k nám študovať. Ponúkame kvalitné štúdium a profesionálnu prax

Ponúkame kvalitné odbory, Zváračský kurz, Autoškola 

Zriadovateľ
Podporovatelia:

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím