Stredná odborná škola lesnícka - Tvrdošín
Múdrosť minulosti, poznatky prítomnosti a vzdelanie budúcnosti.

Organizácia školského roka

Školský rok sa začína 1. septembra 2023. Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2023 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2024 (streda).

b. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2024 (štvrtok) a končí sa 28. júna 2024 (piatok).

 

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

 

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné

27. október 2023

(štvrtok)

  1. október–
  2. október 2023

2. november 2021

(streda)

vianočné

22. december 2023

(štvrtok)

23. december 2023

– 7. január 2024

9. január 2024

(pondelok)

 

 

 

jarné

Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj

17. február 2024

(piatok)

20. február –

24. február 2024

27. február 2024

(pondelok)

Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

24. február 2024

(piatok)

27. február –

3. marec 2024

6. marec 2024

(pondelok)

Košický kraj, Prešovský kraj

3. marec 2024

(piatok)

6. marec –

10. marec 2024

13. marec 2024

(pondelok)

Veľkonočné

5. apríl 2024

(streda)

6. apríl–

11. apríl 2024

12. apríl 2024

(streda)

Letné

30. jún 2024

(piatok)

1. júl–

31. august 2024

4. september 2024

(pondelok)

 

 

Pedagogické porady hodnotiace a klasifikačné

I. štvrťrok

hodnotiaca porada     

15. 11. 2023

I. polrok

klasifikačná porada

25. 01. 2024

III. štvrťrok

hodnotiaca porada

11. 04. 2024

II. polrok (IV.C, IV.D)       

klasifikačná porada

13. 05. 2024

II. polrok (3.A - učebné odbory)

klasifikačná porada   

11. 06. 2024

II. polrok (1. 2. ročníky a III.B, III.C, III.D)

klasifikačná porada

26. 06. 2024

Maturitná skúška 2024

Externá časť a PFIČ MS zo SJL

12. 03. 2024  utorok

Externá časť a PFIČ MS z ANJ, NEJ

13. 03. 2024  streda

MS PČOZ - losovanie otázok na vypracovanie práce          

03. 02. 2024 piatok

Interná časť maturitnej skúšky: TČOZ, UFIČ CJ, SJL                     

22. – 24. 05. 2024

Interná časť maturitnej skúšky  PČOZ

09.- 10.05.2024

Náhradný termín EČ maturitnej skúšky a PFIČ MS

9.-12. apríl 2024 a

3.-6. september 2024

Opravný termín EČ a PFIČ MS

3.-6. september 2024

Študijné voľno pred IČ MS (5 dní)

15. - 21. 05. 2024

Slávnostné vyradenie absolventov

28. 05. 2024

Záverečné skúšky

Študijné voľno pred záverečnými skúškami (3 dni)

12. - 14. 06. 2023

Praktická časť záverečnej skúšky (utorok)

17. 06. 2023

Teoretická časť záverečnej skúšky (streda)

18. 06. 2023

Slávnostné vyradenie absolventov (piatok)

24. 06. 2023

PRIJÍMACIE SKÚŠKY PRE ŠTUDIJNÉ ODBORY pre šk. rok 2022/2023 podľa § 66 ods. 6 školského zákona

1. kolo

prvý termín   

2. 05. 2024 štvrtok

druhý termín  

9. 05. 2024  štvrtok

2. kolo

 

18. 06. 2023  utorok

PRIJÍMACIE KONANIE PRE UČEBNÉ ODBORY pre šk. rok 2024/2025

PRIJÍMACIE KONANIE PRE UČEBNÉ ODBORY pre šk. rok 2024/2025

Prijímacie konanie je navrhnuté v zmysle § 65 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (bez prijímacej skúšky) a po prerokovaní v pedagogickej rade školy bude realizované.

Prijímacie konania bude vykonané:

  1. termín    do siedmych kalendárnych dní od určeného dátumu na odoslanie prihlášok na štúdium na strednú školu zo ZŠ

Ďalší termín:  18.06.2024 v prípade konania na nenaplnený počet žiakov.

 

Plenárne a triedne združenia rodičov

PLENÁRNE A TRIEDNE ZDRUŽENIA RODIČOV

Združenia rodičov sa budú konať prezenčnou formou.

Plenárne a triedne ZR

21. 09. 2023

Triedne  ZR- po hodnotiacej porade za 3. Q

12. 04. 2024

 

Poď k nám študovať. Ponúkame kvalitné štúdium a profesionálnu prax

Ponúkame kvalitné odbory, Zváračský kurz, Autoškola 

Zriadovateľ
Podporovatelia:
narodny projekt koncim skolu

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím