Stredná odborná škola lesnícka - Tvrdošín
Múdrosť minulosti, poznatky prítomnosti a vzdelanie budúcnosti.

Organizácia školského roka

Školský rok sa začína 1. septembra 2021.

Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2021 (štvrtok).  2. Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2022 (pondelok).  3. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2022 (utorok) a končí sa 30. júna 2022 (štvrtok).

 

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

 

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné

27. október 2021

(streda)

  1. október–
  2. október 2021

2. november 2021

(utorok)

vianočné

22. december 2021

(streda)

23. december 2021

– 7. január 2022

10. január 2022

(pondelok)

polročné

3. február 2022

(štvrtok)

4. február 2022

(piatok)

7. február 2022

(utorok)

 

 

 

jarné

Košický kraj,

Prešovský kraj

18. február 2022

(piatok)

21. február –

25. február 2022

28. február 2022

(pondelok)

Bratislavský kraj, Nitriansky kraj

Trnavský kraj

25. február 2022

(piatok)

28. február –

4. marec 2022

7. marec 2022

(pondelok)

Banskobystrický kraj, Žilinský kraj,

Trenčiansky kraj

4. marec 2022

(piatok)

7. marec –

11. marec 2022

14. marec 2022

(pondelok)

Veľkonočné

13. apríl 2022

(streda)

14. apríl–

19. apríl 2022

20. apríl 2022

(streda)

Letné

30. jún 2022

(štvrtok)

1. júl–

31. august 2022

5. september 2022

(pondelok)

Pedagogické porady hodnotiace a klasifikačné

I. štvrťrok

hodnotiaca porada      

16. 11. 2021

I. polrok

klasifikačná porada

27. 01. 2022

III. štvrťrok

hodnotiaca porada

13. 04. 2022

II. polrok (IV.C)       

klasifikačná porada

16. 05. 2022

II. polrok (3.A - učebné odbory)

klasifikačná porada    

14. 06. 2022

II. polrok (1. 2. ročníky a III.B, III.C)

klasifikačná porada

27. 06. 2022

Maturitná skúška

Externá časť a PFIČ MS zo SJL

15. 03. 2021  utorok

Externá časť a PFIČ MS z ANJ, NEJ

16. 03. 2021  streda

MS PČOZ - losovanie otázok na vypracovanie práce         

04. 02. 2022 piatok

Interná časť maturitnej skúšky: TČOZ, UFIČ CJ, SJL                      

25. – 27. 05. 2022

Interná časť maturitnej skúšky  PČOZ

10., 11. 05. 2022

Náhradný termín EČ maturitnej skúšky a PFIČ MS

05.04. -  8. 04.2022

Opravný termín EČ a PFIČ MS

03. – 08.09.2022

Študijné voľno pred IČ MS (5 dní)

18. - 24. 05. 2022

Slávnostné vyradenie absolventov

31. 05. 2022

Záverečné skúšky

Študijné voľno pred záverečnými skúškami (3 dni)

15. - 17. 06. 2022

Písomná časť záverečnej skúšky (pondelok)

20. 06. 2022

Praktická časť záverečnej skúšky (utorok)

21. 06. 2022

Teoretická časť záverečnej skúšky (streda)

22. 06. 2022

Slávnostné vyradenie absolventov (piatok)

24. 06. 2022

PRIJÍMACIE SKÚŠKY PRE ŠTUDIJNÉ ODBORY pre šk. rok 2022/2023 podľa § 66 ods. 6 školského zákona

1. kolo

prvý termín   

9. 05. 2022  pondelok

druhý termín  

12. 05. 2022  štvrtok

2. kolo

 

21. 06. 2022  utorok

PRIJÍMACIE KONANIE PRE UČEBNÉ ODBORY pre šk. rok 2022/2023

Prijímacie konanie je navrhnuté v zmysle § 65 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( bez prijímacej skúšky ) a po prerokovaní v pedagogickej rade školy bude realizované.

Prijímacie konania bude vykonané: 

1. kolo    do siedmych kalendárnych dní od určeného dátumu na odoslanie prihlášok na štúdium na strednú školu zo ZŠ

 2. kolo   23.06.2022 v prípade konania na nenaplnený počet žiakov.

 

Plenárne a triedne združenia rodičov

Plenárne a triedne ZR

12. 11. 2021

Triedne  ZR

12. 11. 2022

16. 04. 2022

Poď k nám študovať. Ponúkame kvalitné štúdium a profesionálnu prax

Ponúkame kvalitné odbory, Zváračský kurz, Autoškola 

Zriadovateľ
Podporovatelia:

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím