Stredná odborná škola lesnícka - Tvrdošín
Múdrosť minulosti, poznatky prítomnosti a vzdelanie budúcnosti.

2413 K MECHANIK STROJOV A ZARIADENÍ

strojárstvo 2413 K MECHANIK STROJOV A ZARIADENÍ

štvorročný odbor - maturita + výučný list + oprávnenia

STROJÁROM sa ponúkajú široké možnosti uplatnenia, preto vzdelávací program a príprava žiakov má široký záberv oblasti výroby, obsluhy a opravy strojov a zariadení.

Uplatnenie:

 • obsluha a údržba CNC strojov ,
 • v oblasti výroby a opravy automobilov,
 • zváranie plynom a elektrickým oblúkom,
 • obrábanie kovov,
 • zámočníctvo,
 • inštalatérstvo,
 • tvárnenie, lisovanie, zlievanie,
 • staviteľstvo,
 • v oblasti obnoviteľných zdrojov energie( solárne panely, fotovoltaické články...)

Absolvent vie:

 • obsluhovať, opraviť, previesť údržbu CNC strojov, aj obrábacích konvenčných strojov,
 • použiť softvérové aplikácie- kresliť súčiastky v 2D a 3D zobrazení,
 • pozná vlastnosti a technologický postup spracovania technických materiálov,
 • základné technologické postupy ručného a strojného spracovania,
 • strojného obrábania, tvárnenia, zlievania, zvárania,
 • montáže a funkčných skúšok strojárskych polotovarov a výrobkov,
 • metódy tepelného spracovania a povrchových úprav,
 • čítať technické výkresy, pozná technické normy, technické predpisy,
 • ovláda prácu s meradlami, s diagnostickým zariadením a servisno- informačnými prístrojmi.

Ponúkané kurzy:

 • zváranie plynom a elektrickým oblúkom,
 • získanie oprávnenia na riadenie osobného vozidla.

prezentácia školy

Poď k nám študovať. Ponúkame kvalitné štúdium a profesionálnu prax

Ponúkame kvalitné odbory, Zváračský kurz, Autoškola 

Zriadovateľ
Podporovatelia:
narodny projekt koncim skolu

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím