Stredná odborná škola lesnícka - Tvrdošín
Múdrosť minulosti, poznatky prítomnosti a vzdelanie budúcnosti.

Rozhodnutie riaditeľa školy o uskutočnení prijímacieho konania v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest žiakov prvého ročníka

Rozhodnutie riaditeľa školy o uskutočnení prijímacieho konania v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest žiakov prvého ročníka.

Riaditeľ SOŠ lesníckej v Tvrdošíne podľa § 66 ods. 7 Zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o  výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 20.05.2021

R O Z H O D O L

o uskutočnení prijímacieho  konania na nenaplnený počet miest žiakov do tried prvého ročníka pre školský rok 2021/2022.

Prijímacie skúšky na nenaplnený počet miest sa uskutočnia

 v utorok 22.06.2021.

V Tvrdošíne 31.05.2021      Ing. Viliam Gerčák                                                                                   riaditeľ školy

viac info

MECHANIZÁCIA POĽNOHOSPODÁRSTVA A LESNÉHO HOSPODÁRSTVA 4526 L

Absolvent je kvalifikovaný vykonávať technicko-hospodársku činnosť, riadiť výrobu, montáž, opravy strojov a technologických zariadení používaných v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve.    
Denný dvojročný nadstavbový študijný odbor 4526 L mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva je určený pre odbor mechanik opravár pre lesné stroje a zariadenia a agromechanizátor opravár.
Študenti získajú maturitu a sú technicko- hospodárskymi pracovníkmi v oblasti poľnohospodárstva. 

Ďalšie možnosti štúdia

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre- poľnohospodárske odbory www.uniag.sk 

Poď k nám študovať. Ponúkame kvalitné štúdium a profesionálnu prax

Ponúkame kvalitné odbory, Zváračský kurz, Autoškola 

Zriadovateľ
Podporovatelia:

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím