Stredná odborná škola lesnícka - Tvrdošín
Múdrosť minulosti, poznatky prítomnosti a vzdelanie budúcnosti.

Rozhodnutie riaditeľa školy o uskutočnení prijímacieho konania v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest žiakov prvého ročníka

Rozhodnutie riaditeľa školy o uskutočnení prijímacieho konania v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest žiakov prvého ročníka.

Riaditeľ SOŠ lesníckej v Tvrdošíne podľa § 66 ods. 7 Zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o  výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 20.05.2021

R O Z H O D O L

o uskutočnení prijímacieho  konania na nenaplnený počet miest žiakov do tried prvého ročníka pre školský rok 2021/2022.

Prijímacie skúšky na nenaplnený počet miest sa uskutočnia

 v utorok 22.06.2021.

V Tvrdošíne 31.05.2021      Ing. Viliam Gerčák                                                                                   riaditeľ školy

viac info

LESNÉ HOSPODÁRSTVO 4521 L

Denný dvojročný nadstavbový študijný odbor 4521 L lesné hospodárstvo

Absolvent je kvalifikovaný riadiť lesnú hospodársku jednotku štátneho, alebo neštátneho sektoru, hospodársku jednotku lesnícky obvod a lesnú správu.
Denný dvojročný nadstavbový študijný odbor 4521 L lesné hospodárstvo je určený pre odbor mechanizátor lesnej výroby.
Študenti získajú maturitu a možnosť vykonávať prácu lesného hospodára.

Ďalšie možnosti štúdia

Svoboda nad Úpou

  • rozšírenie oprávnení o harvestor a lanové systémy - pre trojročný odbor mechanizátor lesnej výroby, aj štvorročný odbor     operátor lesnej techniky - Česká lesnícka akadémia Trutnov-  pobočka vo Svobode nad Úpou - www.clatrutnov.cz
  • štúdium je bezplatné, jednoročné.

Technická univerzita Zvolen - lesné hospodárstvo - pre maturantov   www.tuzvo.sk

Poď k nám študovať. Ponúkame kvalitné štúdium a profesionálnu prax

Ponúkame kvalitné odbory, Zváračský kurz, Autoškola 

Zriadovateľ
Podporovatelia:

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím