Stredná odborná škola lesnícka - Tvrdošín
Múdrosť minulosti, poznatky prítomnosti a vzdelanie budúcnosti.

Rozhodnutie riaditeľa školy o uskutočnení prijímacieho konania v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest žiakov prvého ročníka

Rozhodnutie riaditeľa školy o uskutočnení prijímacieho konania v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest žiakov prvého ročníka.

Riaditeľ SOŠ lesníckej v Tvrdošíne podľa § 66 ods. 7 Zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o  výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 20.05.2021

R O Z H O D O L

o uskutočnení prijímacieho  konania na nenaplnený počet miest žiakov do tried prvého ročníka pre školský rok 2021/2022.

Prijímacie skúšky na nenaplnený počet miest sa uskutočnia

 v utorok 22.06.2021.

V Tvrdošíne 31.05.2021      Ing. Viliam Gerčák                                                                                   riaditeľ školy

viac info
28.05.2021

Prezenčné vyučovanie od pondelka

od dňa 17.5.2021

Na základe Rozhodnutia ministra školstva č. 2021/13405:1-A1810 s účinnosťou od dňa 17.5.2021 bude prebiehať vyučovanie v našej škole prezenčnou formou podľa platného rozvrhu; trieda III.C bude mať celý týždeň teoretické vyučovanie (viď rozvrh).

Školský internát Spojenej školy bude v prevádzke od nedele 16.05.2021 od 17. hodiny!

Preukazovanie sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie Covid -19 nie je potrebné.

Pre účasť žiaka na vyučovaní je nevyhnutne potrebné vyplnenie Vyhlásenia o bezinfekčnosti plnoletého žiaka resp. Vyhlásenie o bezinfekčnosti neplnoletého žiaka a zákonného zástupcu ( v prílohách).

V prílohe pripájam návod, ako vyplniť Vyhlásenie online, upozorňujem, je to návod, musíte podľa neho vypĺňať!

V pondelok 17.05.2021 nastúpi žiak na teoretické aj praktické vyučovanie pri dodržaní nasledovných podmienok:

1. S Vyhlásením o bezinfekčnosti (zaslané elektronicky alebo podpísané rodičom, pokiaľ nemá 18 rokov)

2. Zabezpečí si pitný režim a stravu ( bufet zatiaľ nebude v prevádzke)

3. Zabezpečí si prekrytie horných dýchacích ciest (3ks) ( respirátor, možné aj ochranné rúško)

4. Prosíme, nezabudnúť prezuvky a pomôcky!

5. Ranný filter - meranie telesnej teploty pri vstupe do budovy školy; dodržiavame zásady R-O-R.

Online vyhlásenie o bezinfekčnosti – neplnoletý žiak https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u2046

Online vyhlásenie o bezinfekčnosti – plnoletý žiak https://help.edupage.org/?p=u38/u178/u2048&lang_id=2

Upozorňujem, že prílohy sú vo formáte .png (ako obrázok, pretože ich nebolo možné pridať na stránku), ale rodičia a študenti ich majú vo Worde ako prílohu v správe na Edupage.

 Ing. Viliam Gerčák, riaditeľ školy

Poď k nám študovať. Ponúkame kvalitné štúdium a profesionálnu prax

Ponúkame kvalitné odbory, Zváračský kurz, Autoškola 

Zriadovateľ
Podporovatelia:

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím