Stredná odborná škola lesnícka - Tvrdošín
Múdrosť minulosti, poznatky prítomnosti a vzdelanie budúcnosti.

Rozhodnutie riaditeľa školy o uskutočnení prijímacieho konania v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest žiakov prvého ročníka

Rozhodnutie riaditeľa školy o uskutočnení prijímacieho konania v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest žiakov prvého ročníka.

Riaditeľ SOŠ lesníckej v Tvrdošíne podľa § 66 ods. 7 Zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o  výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 20.05.2021

R O Z H O D O L

o uskutočnení prijímacieho  konania na nenaplnený počet miest žiakov do tried prvého ročníka pre školský rok 2021/2022.

Prijímacie skúšky na nenaplnený počet miest sa uskutočnia

 v utorok 22.06.2021.

V Tvrdošíne 31.05.2021      Ing. Viliam Gerčák                                                                                   riaditeľ školy

viac info
01.06.2021

Vyhodnotenie našej fotosúťaže

V rámci osláv medzinárodného Dňa Zeme sme si pre našich študentov pripravili pilotný ročník súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby s názvom Príroda – Moja láska. Súťaž nesie rovnakú tému, ako má aj samotný názov. Autori mohli zasielať svoje fotografie, ktoré hodnotila štvorčlenná  porota v zložení: Mgr. Iveta Brišová, Mgr. Andrea Adamčíková, Mgr. Júlia Šišková a Ing. Renáta Rendeková. Hodnotiaca komisia sa zhodla na tom, že všetci účastníci fotosúťaže budú odmenení. Študenti bol odmenení ďakovným listom a vecnými cenami, ktoré si prevzali priamo z rúk pána riaditeľa školy.  

A čo dodať na záver? Ktosi známy povedal: „Nejde o to na čo sa pozeráš, ale čo vidíš.“ Autori našich fotografií potvrdili, že za peknými zábermi netreba  cestovať vždy ďaleko, lebo aj tu  máme mnoho atraktívnych lokalít.  Naši fotografi videli faunu/flóru počas dňa i noci, ulice, zašli do chotára... A my sme radi, že i takto sme Vám našu krásnu prírodu mohli predstaviť. Ďakujeme všetkým autorom fotografií. Zo zaslaných fotografií sme vytvorili výstavu na 2. poschodí v našej škole, ktorej cieľom bolo nielen zviditeľniť prírodné krásy či zintenzívniť záujem o životné prostredie, ale aj podporiť zmysluplné trávenie voľného času našich študentov.

Zoznam ocenených: Halaša B., Hilbrycht A., Chrenek M., Kotúľ G., Kytka M., Lepáček M., Náčin P., Smutňák J., Úradník A., Dvoršťák Ľ., Juriťák P., Škumát F., Durčák J., Staš Š., Púček J., Skutka J., Kurek A,  Bella D., Maťuga S. ,

 

 

 

Poď k nám študovať. Ponúkame kvalitné štúdium a profesionálnu prax

Ponúkame kvalitné odbory, Zváračský kurz, Autoškola 

Zriadovateľ
Podporovatelia:

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím