Stredná odborná škola lesnícka - Tvrdošín
Múdrosť minulosti, poznatky prítomnosti a vzdelanie budúcnosti.
27.10.2022

Týždeň BOZP

Počas celého týždňa sme vo zvýšenej miere propagovali aktivity smerujúce k zlepšeniu povedomia verejnosti o význame  bezpečnej práce a ochrany zdravia zamestnancov, na vyučovacích hodinách prebehli besedy, dsikusie, téma BOZP je veľmi rozsiahla a náročná. 

Dňa 26.10.2022 pán riaditeľ  triedam III.A, III.C veľmi pútavou formou priblížil úskalia nedodržania BOZP, zo skúseností počas uplynulých rokov priblížil žiakom, ako málo niekdy stačí, aby sme sa vyhli pracovnému úrazu.

Popri téme zdavé pracoviská apeloval pán riaditeľ na žiakov, aby nezabudli popri dodržiavaní BOZP aj na zdravú psychickú stránku, bez stresu ide plnenie pracovných povinností jednoduchšie. V súvislosti s témou priblížil žiakom vytváranie pozitívnej klímy na pracovisku, v súčasnosti v školskom prostredí- vyzdvihol pedagogických zamestnancov ( aj všetkých zamestnancov školy), zdôraznil nutnosť pozitívnej spoločnej kooperácie, nezabudol na na štatút chránenej osoby a nutnosť vzájomného rešpektu a úcty. Musíme uznať, že zdravé pracoviská sú pracoviská bez stresu a zdravie nie je všetkým, ale bez zdravia je všetko ničím. 

Poď k nám študovať. Ponúkame kvalitné štúdium a profesionálnu prax

Ponúkame kvalitné odbory, Zváračský kurz, Autoškola 

Zriadovateľ
Podporovatelia:
koncim skolu

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím