Stredná odborná škola lesnícka - Tvrdošín
Múdrosť minulosti, poznatky prítomnosti a vzdelanie budúcnosti.
06.06.2023

Rozhodnutie riaditeľa školy o uskutočnení prijímacieho konania v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest žiakov prvého ročníka.

Rozhodnutie riaditeľa školy o uskutočnení prijímacieho konania v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest žiakov prvého ročníka.

Riaditeľ SOŠ lesníckej v Tvrdošíne podľa § 66 ods. 6 Zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o  výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 15.05.2023

R O Z H O D O L

o uskutočnení prijímacieho  konania v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov do tried prvého ročníka pre školský rok 2023/2024.

 

Nenaplnený počet miest:

Učebné odbory:

Číslo

odboru

Názov odboru

Plán

Obsadené miesta

(potvrdenie o nastúpení)

Voľné miesta

(neobsadené miesta)

4524 H

Agromechanizátor, opravár

7

7

0

2466 H 04

Mechanik opravár – lesné stroje a zariadenia

9

7

2

4575 H

Mechanizátor lesnej výroby

9

7

2

Študijné odbory:

Číslo odboru

Názov odboru

Plán

Obsadené miesta

 Voľné miesta

Školský

Duál

Školský

Duál

2413 K

Mechanik strojov a zariadení

9+8=17

4

3

5

5

4556 K                  

Operátor lesnej techniky 

17

9

---

8

---

4243 M

Mechanizácia pôdohospodárstva

11+6=17

5

0

6

6

 

Prijímacie skúšky na nenaplnený počet miest na študijné odbory sa budú konať v utorok 20.06.2023.

 

 

V Tvrdošíne 30.05.2023                                                                   Ing. Viliam Gerčák, v.r.

                                                                                                                riaditeľ školy

 

Poď k nám študovať. Ponúkame kvalitné štúdium a profesionálnu prax

Ponúkame kvalitné odbory, Zváračský kurz, Autoškola 

Zriadovateľ
Podporovatelia:
narodny projekt koncim skolu

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím