Stredná odborná škola lesnícka - Tvrdošín
Múdrosť minulosti, poznatky prítomnosti a vzdelanie budúcnosti.
17.05.2024

Inovatívne streDnutie 2.0

Sekcia pre mládež ŽSK prehlbuje aktivity a vytvára nové príležitosti na rozvoj mladých ľudí v regióne. Dňa 15. 05. 2024 sa na pôde SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline konalo „ Inovatívne streDnutie 2.0“.
Cieľom druhej série Inovatívnych streDnutí bolo inšpirovať žiakov k vytvoreniu vlastných mini projektových návrhov na vylepšenie svojej školy. Zároveň sa tak vytvára priestor na prepájanie žiakov a učiteľov zo škôl s podobným odborovým zameraním.

V rámci streDnutia žiaci mali priestor na prezentáciu vlastného návrhu na vylepšenie svojej školy, ktoré bolo ohodnotené neformálnou porotou. Žiaci dostali spätnú väzbu na svoj návrh a škola môže tento návrh použiť ako základ pre budúci projekt. Prezentácia návrhu bola realizovaná v modeli „6+4“. Tento model je používaný v biznise kde je 6 minútová stručná, jasná a úderná prezentácia. V nej sú žiaci aktivizovaní, aby sami zhodnotili aktuálnu situáciu svojej školy, a tiež aby ponúkli možné návrhy, ako situáciu v danej oblasti vylepšiť. Porota dostáva 4 minútový priestor na hodnotenie prezentácie.
Návrhy si žiaci mohli vybrať zo 6 tém: Neformálne vzdelávanie, Dobrovoľníctvo, Inklúzia, Digitalizácia, Životné prostredie, Fyzické a psychické zdravie.
Zástupcovia SOŠL Martin Patek, Miroslav Zanovit a Ján Šálka predniesli návrh v oblasti neformálneho vzdelávania na našej škole. Získali tak veľmi vysoké ocenenie a uznanie poroty.
Naviac na streDnutí mali možnosť žiaci a pedagógovia získať prehľad o možnostiach financovania projektov školy cez E+, EZS a V4.
Hosťujúca škola v závere programu predviedla praktické ukážky v odborných učebniach a dielňach a pohostila chutným obedom.
Ďakujeme Rozvojovej agentúre ŽSK, n. o., sekcii pre mládež za príležitosť, ktorá pomáha a rozvíja osobnosti mladých ľudí a tým zároveň pomáha v danej oblasti ich škole.


Mgr. Lucia Vojtková

Poď k nám študovať. Ponúkame kvalitné štúdium a profesionálnu prax

Ponúkame kvalitné odbory, Zváračský kurz, Autoškola 

Zriadovateľ
Podporovatelia:
narodny projekt koncim skolu

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím