Stredná odborná škola lesnícka - Tvrdošín
Múdrosť minulosti, poznatky prítomnosti a vzdelanie budúcnosti.
29.02.2024

Erasmus + Lichtenštajnsko: Von der Projektidee zum Projektantrag in Erasmus+ (Od nápadu k prihláške v programe Erasmus+)

                           

Erasmus + Lichtenštajnsko: Von der Projektidee zum Projektantrag in Erasmus+ (Od nápadu k prihláške v programe Erasmus+)

 

V rámci programu Erasmus+ na základe prihlášky 2023-TCA-09-LI01-03, ktorú vypracoval náš digitálny koordinátor Mgr. Peter Ľuba, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu schválila účasť p. digitálneho koordinátora na tematickom seminári Von der Projektidee zum Projektantrag in Erasmus+ (Workshop písania Erasmus+ pomocu digitálnych platforiem), ktorý sa uskutočnil v dňoch 05. - 08. 02. 2024 v meste Ruggell v Lichtenštajnsku.

 

Tematické semináre organizované v rámci Erasmus+ sú tzv. TCA - Training and Cooperation Activities, ktorých hlavným cieľom je rozvíjať kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti metodiky, didaktiky a podporovať medzinárodnú spoluprácu zúčastnených škôl.

 

Tematický seminár Von der Projektidee zum Projektantrag in Erasmus+ sa zameriaval na tvorbu SMART cieľov, formuláciu kvalitatívnych a kvantitatívnych merateľných ukazovateľov (model RACER), tvorbu úspešnej projektovej prihlášky a využite online nástrojov pri implementácii projektov v programe Erasmus+.  Seminár bol tiež výbornou možnosťou získať medzinárodné kontakty a diskutovať s expertmi na tvorivú projektovú činnosť z európskych krajín.

 

Na TCA seminároch reprezentovali krajinu 2 pedagógovia z príslušného štátu. V Lichtenštajnsku boli zastúpené školy z nasledovných 8 krajín:

 

Rakúsko, Nemecko, Dánsko, Luxembursko, Litva, Poľsko, Slovensko, Lichtenštanjsko

 

V rámci seminára sa nám podarilo nadviazať cenné kontakty pre budúcu spoluprácu a žiacke mobility v krajinách s vysoko-rozvinutými lesníckymi technológiami, najmä Rakúsko, Nemecko a Lichtenštajnsko.

 

Mgr. Peter Ľuba

 

 

Poď k nám študovať. Ponúkame kvalitné štúdium a profesionálnu prax

Ponúkame kvalitné odbory, Zváračský kurz, Autoškola 

Zriadovateľ
Podporovatelia:
narodny projekt koncim skolu

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím