Stredná odborná škola lesnícka - Tvrdošín
Múdrosť minulosti, poznatky prítomnosti a vzdelanie budúcnosti.

Rozhodnutie riaditeľa školy o uskutočnení prijímacieho konania v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest žiakov prvého ročníka

Rozhodnutie riaditeľa školy o uskutočnení prijímacieho konania v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest žiakov prvého ročníka.

Riaditeľ SOŠ lesníckej v Tvrdošíne podľa § 66 ods. 7 Zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o  výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 20.05.2021

R O Z H O D O L

o uskutočnení prijímacieho  konania na nenaplnený počet miest žiakov do tried prvého ročníka pre školský rok 2021/2022.

Prijímacie skúšky na nenaplnený počet miest sa uskutočnia

 v utorok 22.06.2021.

V Tvrdošíne 31.05.2021      Ing. Viliam Gerčák                                                                                   riaditeľ školy

viac info
28.05.2021

Oznam

Záverečné skúšky

O Z N A M

 

Riaditeľ SOŠ lesníckej Tvrdošín  žiakom končiacich ročníkov učebných odborov a zamestnancom školy v zmysle Rozhodnutia  ministra školstva, vedy, výskumu na športu o termínoch a organizácii záverečnej skúšky a celkového zhodnotenia manuálnych zručností v školskom roku 2020/2021 číslo 2021/11901:1-A1810

 

o z n a m u j e ,

 

že záverečné skúšky v učebných odboroch 4575 H Mechanizátor lesnej výroby, 2466 H 04 Mechanik opravár - lesné stroje a zariadenia a 4524 H Agromechanizátor, opravár sa v školskom roku 2020/2021 budú v škole vykonávať  administratívnou formou a v termínoch podľa vyššie uvedeného rozhodnutia ministra školstva.

 

Jedná sa o:

  1. Písomnú časť záverečnej skúšky
  2. Praktickú časť záverečnej skúšky
  3. Ústnu časť záverečnej skúšky

Zároveň určujem príbuzné predmety, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia jednotlivých častí záverečnej skúšky 2021 pre:

- učebný odbor 4575 H Mechanizátor lesnej výroby:

 

a) Písomná časť záverečnej skúšky:

P.č.

Odborný predmet

názov

Odborný predmet

skratka

Počet

hodín

spolu

Počet hodín

týždenne

v

1.ročníku

Počet hodín

týždenne

v

2.ročníku

Počet hodín

týždenne

v

3.ročníku

1.

Náuka o lese

NLS

4,5

3

1,5

 

2.

Technológia

TEC

11

3

4

4

 

b) Ústna časť záverečnej skúšky:

P.č.

Odborný predmet

názov

Odborný predmet

skratka

Počet

hodín

spolu

Počet hodín

týždenne

v

1.ročníku

Počet hodín

týždenne

v

2.ročníku

Počet hodín

týždenne

v

3.ročníku

1.

Ekonomika

EKO

3

 

1

2

2.

Náuka o lese

NLS

4,5

3

1,5

 

3.

Technológia

TEC

11

3

4

4

4.

Pestovanie lesov

PEL

1

 

 

1

 

c) Praktická časť záverečnej skúšky: do hodnotenia sa započítava predmet Odborný výcvik.

 

Poď k nám študovať. Ponúkame kvalitné štúdium a profesionálnu prax

Ponúkame kvalitné odbory, Zváračský kurz, Autoškola 

Zriadovateľ
Podporovatelia:

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím